ثبت شکایات از گیفتک

چنانچه دارای انتقاد / پیشنهاد یا شکایتی هستید، میتوانید از فرم زیر جهت ارسال آن به “فروشگاه گیفتک” استفاده نمایید.
همچنین شما قادرید با شماره ۰۹۱۲۳۶۲۱۹۴۵ (مدیر وب سایت) جهت مطرح کردن موضوع شکایت تماس بگیرید.

     از تخفیف‌ و قیمت‌های گیفتک باخبر شوید!