توضیحات پاداش صندوقچه ها در کلش رویال

جایزه صندوق های کلش رویال

اصول اولیه

 • صندوقچه های رایگان و صندوقچه های کراون براساس آرنایی که در آن حضور دارید به شما تعلق میگیرد.
 • صندوقچه هایی که با برنده شدن در نبرد بدست می آورید بر اساس آرنایی که در آن نبرد کردید به شما تعلق میگیرد.
 • صندوقچه های آرناهای بالاتر دارای کارت های بیشتر و طلای بیشتری خواهد بود.
 • صندوقچه های آرناهای بالاتر میتواند حاوی تمام کارت های آرناهای پایین تر باشد.
 • هر صندوقچه ای ممکن است حاوی کارت حماسی باشد.
 • هر صندوقچه ای از آرنای ۵ به بالا میتواند حاوی کارت های لیگ افسانه ای باشد.

صندوقچه های رایگان

 • شما هر ۴ ساعت یکبار میتوانید یک عدد صندوقچه رایگان دریافت کنید و همچنین میتوانید ۲ عدد از آنها را ذخیره کنید.

صندوق های تاج

 • هر ۲۴ ساعت شما میتوانید با بدست آوردن ۱۰ عدد تاج یک کراون چست (صندوقچه تاج) را باز کنید.

صندوق های جادویی

 • آرنای ۱ دارای ۱ عدد کارت حماسی
 • آرنای ۲ دارای ۱ عدد کارت حماسی (با ۳۷% شانس بدست آوردن ۲ عدد کارت) 
 • آرنای ۳ دارای ۱ عدد کارت حماسی (با ۷۰% شانس بدست آوردن ۲ عدد کارت) 
 • آرنای ۴ دارای ۲ عدد کارت حماسی
 • آرنای ۵ دارای ۲ عدد کارت حماسی (با ۳۰% شانس بدست آوردن ۳ عدد کارت)
 • آرنای ۶ دارای ۲ عدد کارت حماسی (با ۶۰% شانس بدست آوردن ۳ عدد کارت)
 • آرنای ۷ دارای ۲ عدد کارت حماسی (با ۹۰% شانس بدست آوردن ۳ عدد کارت)
 • آرنای ۸ دارای ۳ عدد کارت حماسی (با ۸۰% شانس بدست آوردن ۴ عدد کارت)

صندوق های سوپر جادویی

 • آرنای ۱ دارای ۶ عدد کارت حماسی
 • آرنای ۲ دارای ۸ عدد کارت حماسی (با ۱۰% شانس بدست آوردن ۹ عدد کارت)
 • آرنای ۳ دارای ۱۰ عدد کارت حماسی (با ۲۰% شانس بدست آوردن ۱۱ عدد کارت)
 • آرنای ۴ دارای ۱۲ کارت حماسی
 • آرنای ۵ دارای ۱۳ کارت حماسی (با ۸۰% شانس بدست آوردن ۱۴ عدد کارت)
 • آرنای ۶ دارای ۱۵ عدد کارت حماسی (با ۶۰% شانس بدست آوردن ۱۶ عدد کارت)
 • آرنای ۷ دارای ۱۷ عدد کارت حماسی (با ۴۰% شانس بدست آوردن ۱۸ عدد کارت)
 • آرنای ۸ دارای ۲۲ عدد کارت حماسی (با ۸۰% شانس بدست آوردن ۲۳ عدد کارت)

فروشگاه صندوق ها

 • هرچقدر آرنایی که در آن حضور دارید بالاتر باشد قیمت صندوق ها گران تر است زیرا محتویات بهتری دریافت خواهید کرد.

کمیابی کارت ها

 • کارت های کمیاب و نادر ۱۰ برابر کمیاب تر از کارت های عمومی هستند.
 • کارت های حماسی ۲۰ برابر کمیاب تر از کارت های کمیاب هستند.
 • کارت های افسانه ای ۲۰ برابر کمیاب تر از کارت های کمیاب هستند.

برای کسب و مطالعه اطلاعات بیشتر میتوانید به بلاگ کلش رویال به آدرس : http://clashroyale.wikia.com/wiki/Chests مراجعه کنید.

خرید جم کلش رویال

برای خرید جم کلش رویال میتوانید به آدرس خرید جم کلش رویال مراجعه کنید.

 

خرید جم کلش رویال

اطلاعات بیشتر

برای کسب اطلاعات بیشتر و مطالعه در مورد آموزش های دیگر بازی کلش رویال به سایت رسمی کلش رویال به آدرس http://clashroyale.com و آخرین اخبار کلش رویال به آدرس https://clashroyale.com/blog/news/ مراجعه کنید.


برچسب ها: